Τεχνικές πληροφορίες

26.10.2018

Τι είναι το DPF;

Açılımını egzoz gazı geridönüşümü olarak çevirebileceğimiz EGR(Exhaust Gas Recirculation),emme manifolduna, egzoz gazı vererek çalışan bir sistemdir. EGR sistemi

Daha fazla okuyun...